Behandling af personlige data i GAF

Behandling af personlige data i GAF

Vi behandler personlige og sponsordata udelukkende til eget formål. Vi udleverer ikke data til tredjemand uden at det har til formål at administrere GAF´s formål. Vi vil til enhver tid beskrive hvis vi udleverer persondata til tredjemand. Vi har aldrig et kommercielt sigte med udlevering af data.

De medlemsdata vi behandler i vores system er personnavn, fødselsdata, e-mail, hjemmeklubadresse, dgu nummer i hjemmeklub og øvrige data som fremgår af Golfbox databasen i personens dgu nummer.

Vi opbevarer kun persondata i Golfbox og i den kommunikation som kan være mellem GAF og medlemmet i mailkorrespondance.

Ved udmeldelse af GAF sletter vi alle data vi har i Golfbox ved udgangen af det år udmeldelsen sker. Hvis man har deltaget i arrangementer i GAF regi slettes disse data ved udgangen af det følgende år.

Hvis man som person er med på billeder taget i GAF regi arkiveres disse i GAF og slettes ikke medmindre der bliver bedt om specifik sletning af det enkelte medlem.

Vi sletter ikke mailkorrespondance hvor der kan fremgå personfølsomme data, medmindre der bliver bedt om specifik sletning af det enkelte medlem.

Udlevering af data til tredjemand

Probox24:
Vi udleverer følgende data om alle medlemmer til Probox24; fulde navn, dgu nummer og GAF nummer. Disse data bruges af Probox24 til at identificere et GAF medlem i forbindelse med spil hos hinanden til den rigtige greenfee pris.

E-conomic:
Det enkelte medlem bliver oprettet som debitor i det økonomisystem vi bruger. pt anvender vi e-conomic som er tredjeparts software “in the sky.” Vi overfører følgende oplysninger: Medlemmets navn, klubbens adresse, e-mail og Gaf nummer. Oplysningerne bliver gemt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om opbevaring af regnskabsoplysninger.