GAF’s historie

GAF startede som Dansk Golf Sekretær Foreninge (DGSF). Denne forening blev stiftet på en generalforsamling i Vejle den 20. marts 1990, og initiativet til foreningen blev taget af Grith Kayser Hansen, Søllerød, Annette Steensby, Kokkedal, Niels Weinold, Rungsted samt Leif Asbjørn. Sidstnævnte var hon.sec. i Kokkedal, hvorimod de 3 øvrige var ansatte sekretærer i deres respektive klubber. I forbindelse med foreningens stiftelse skrev foreningens initiativtagere til samtlige danske golfklubber med en invitation til de lønnede sekretærer.

Der skete en hel del i dansk golf i slutningen af 80’erne og i starten af 90’erne. Der dukkede mange nye klubber op, og flere af de “gamle” fik en sekretær på lønningslisten.

Ved generalforsamlingen i 2010, blev det besluttet at ændre foreningens navn fra DGSF til GAF Danmark (Golfens Administrative Forening). Grunden til navneændringen var, at foreningen dækker alle de administativt ansatte i de danske golfklubber, og ikke kun sekretærer, som det gamle navn antyder. Samtidigt sikrer det en synergieffekt med foreningens søsterforeninger i Norge, og Sverige som også hedder GAF.

GAF er hovedsageligt tænkt som en “samarbejdsforening”, hvor vi kan hjælpe hinanden med at løse de daglige småproblemer i sekretariatet. Som nyansat sekretær vil man opleve at man skal sætte sig ind i mange forskelligartede opgaver, og specielt indenfor IT-området går det hurtigt for tiden. Der opstår hele tiden nye situationer, hvor det er rart også for “ældre” sekretærer at kunne få en snak med sekretæren i naboklubben, hvilket altid er meget lettere, når man kender hinanden fra GAF’s møder.

Vi mødes fast til et årsmøde den første torsdag og fredag i november til kurser, foredrag og styrkelse af netværk. Er du ansat, lønnet administrativ medarbejder i en golfklub i Danmark (se vedtægternes §3), men endnu ikke medlem af GAF, så kig HER… og meld dig ind!