Medlemskaber

De første 2 medlemmer

En krone pr. GAF medlem pr. aktivt medlem i henhold til DGU’s medlemsopgørelse året før

Medlem nummer 3 eller flere

Kr. 0,50 pr. GAF medlem pr. aktivt medlem i henhold til DGU’s medlemsopgørelse året før