Der indkaldes hermed til generalforsamling i GAF Danmark.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 1. november kl. 10.45 på Comwell Middelfart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisorpåtegning til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsskontIngent
5. Behandling af bestyrelsens forslag
6. Behandling af medlemmernes forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt