Der har været afholdt møde i Golfboxgruppen 3. februar 2016, for at alle kan se hvad der arbejdes med er referat…

Du kan se hele referatet her