Medlemskaber

0,50 kr. pr aktivt medlem. Aktive medlemmer opgøres i henhold til DGU,s medlemsstatistik pr. 30. september året før.