Indkaldelse til GAF Generalforsamling 2017

Der indkaldes til generalforsamling I GAF Danmark.
Den afholdes torsdag d. 2. november 2017 kl. 10.30
På Comwell Korsør, Ørnumvej 6  4220  Korsør

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af Årsregnskabet med revisorpåtegning til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingent
5. Behandling af bestyrelsens forslag
6. Behandling af medlemmernes forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Generalforsamling afholdes i forbindelse med GAF Danmark årsmøde 2017.