Der blev afholdt golfbox møde 27. september 2016. Referatet kan læses her. Vi har ændret udvalgets arbejdsform, som du kan læse om i referatet.