De planlagte messer i marts 2016 blev aflyst pga manglende tilmeldinger