Kære medlem

Så er vi på vej i gang med en ny golfsæson, og i skrivende stund har vi 132 medlemmer af GAF fordelt på 92 klubber. Vi opfordrer til, at ser du, at der kommer nye kollegaer ind i golfsporten, gerne må minde dem om, at GAF eksisterer. Du er også velkommen til at kontakte en fra os i bestyrelsen, hvorefter vi kan kontakte vedkommende.

Webinarer:
I GAF har vi brugt de første par måneder af året på at afholde webinarer med BordPlace, Idrættens Udviklings Center, GLFR og Dansk Grafik System. Og der har desuden været afholdt to ”fysiske kurser”, hvor DGU og GAF i samarbejde har tilbudt kurser i “Fastholdelse af nye medlemmer”.

Ud fra de tilbagemeldinger, som vi har fået fra kursisterne, er det gået rigtig godt. GAF sponsor CartCare vil selv tage kontakt til de klubber, som har ønsket at høre mere om deres produkter, mens andre sponsorer har givet udtryk for, at de senere på året udbyder Webinarer.

P.t. arbejder vi på, sammen med DGU, at tilbyde et nyt kursus, som tager afsæt i “God Kommunikation”. Vi informerer mere, når vi kender datoen. Dog kan vi afsløre, at det bliver til efteråret.

Klubmesterskab 2022:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 26. september. Her afvikler vi GAF’s Klubmesterskaber. Denne gang afvikles det på Fyn, nærmere bestemt Vestfyns Golfklub. Første start vil være kl. 10.00. Du kan tilmelde dig her.

Vi har desuden afholdt et bestyrelsesmøde i GAF. Lær referatet https://www.gafdanmark.dk/foreningen/moedereferater/

Årsmøde 2022:
Sæt også kryds i kalenderen i uge 48 hvor der vil være Årsmøde. Hvor i landet det afvikles arbejder vi på for at finde den bedste løsning for os alle. Men sæt kryds i kalenderen den 28. – 30. november.

Vi vil ønske jer alle en rigtig god sæson, og vi vender tilbage, når der er mere nyt fra GAF.

 

På bestyrelsens vegne
Keld Lynge
Formand