GAF Netværksmøder 2020

Vi vil gerne invitere dig. GAF etablerer, afvikler og styrer møderne. Vi kan også foreslå eller formidle emner, enten på baggrund af det der rører sig lige nu eller forslag fra netværksdeltagerne.   Vi arbejder i små enheder, hvor der ikke er så mange kolleger at sparre med i hverdagen – derfor er et netværk…

Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling i GAF Danmark. Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 1. november kl. 10.45 på Comwell Middelfart. Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisorpåtegning til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemsskontIngent…

Regionsmøder 2018

Der er nu planlagt følgende regionsmøde i 2018. 19. februar hos Brundtland Golfcenter 26. februar hos Københavns Golf Klub 5. marts hos Herning Golfklub alle møderne starter kl. 9.00 og afsluttes kl. 12.30 der vil være morgenmad fra kl. 8.30 og der afsluttes med let frokost incl. øl/vand Prisen for arrangementet er kr. 175 Emner:…