Arbejdsmiljø og trivsel

PGA, GAF, DGA og DGU har besluttet i samarbejde at gennemføre en national undersøgelse af trivsel og arbejdstilfredshed for de ansatte i golfklubberne. Målet med undersøgelsen er at sætte fokus på medarbejdertrivslen i danske golfklubber, få en status på situationen netop nu og samtidig identificere områder, hvor forbedringer vil kunne medvirke til at øge trivslen.…